Underhållssystem för operatörsunderhåll


Vi utvecklar Produktionsportal.se, ett användarvänligt, modernt och kraftfullt underhållssystem, skräddarsytt för operatörsunderhåll och förebyggande underhåll! Vad gäller språk så finns Produktionsportal.se tillgängligt på svenska, danska, norska och engelska.

Vår huvudinriktning och fokuspunkt är som sagt underhållssystem, och det är även just där som våra system kommer till störst nytta. Men oavsett om en verksamhet behöver återta kontrollen över sina maskiner med hjälp av ett underhållssystem, få en organiserad och bra översikt över fel och avvikelser, eller bara bättra på sitt processflöde; finns allt att vinna med att införa ändamålsanpassade system för detta.

Missa förresten inte vår Underhållsblogg, där vi kommer med matnyttiga tips och information om hur man antingen kan påbörja eller förbättra sitt underhållsarbete!


Produktionsportal.se logotyp

Produktionsportal.se ruggat kugghjul

Vad kan vi göra för er?

Förebyggande underhåll

Att det är svårt att få en bra översikt över operatörsunderhåll och förebyggande underhåll är ingen hemlighet, det är därför nödvändigt att använda sig av ett verktyg såsom vårt underhållssystem Produktionsportal.se.

Med det användarvänliga handhavandet av vårt underhållssystem kan vi hjälpa er att få en överskådlig blick över allt ert operatörsunderhåll och förebyggande underhåll!

Avhjälpande underhåll

Den välutvecklade felrapporteringen i Produktionsportal.se är ett kraftfullt verktyg vid avhjälpande underhåll, oavsett om det är fel som skall åtgärdas av interna elektriker eller mekaniker, eller extern servicepersonal, klarar felrapporteringen av att hantera alla fall på ett bra sätt.

Felrapporter kan även direkt i Produktionsportal.se vidarebefordras till externa e-postadresser, som därefter på ett enkelt sätt ges möjlighet att lämna svar direkt till underhållssystemet!

Felsökning vid driftstopp

Driftstopp är svåra att helt undvika, men de behöver inte alltid vara tidskrävande och kostsamma. Med hjälp av den inbyggda loggboken i vårt underhållssystem kan ni registrera varje händelse, och sedan med hjälp av vår blixtsnabba sökmotor kan framtida liknande fel snabbt identifieras och lösas!

Rullhantering

Specifikt för tryckerier är vi just nu i farten att utveckla ett rullhanteringssystem, vars syfte är att kartlägga pappersanvändningen och presentera banbrottsstatistik ner på bruks- och pappersnivå!

En av tankarna bakom rullhanteringen är att systemet nästintill skall vara fullt automatiserat, med få inslag av manuella åtgärder. Detta för att minimera antalet extramoment för operatörerna.

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om vår rullhantering, eller om ni är intresserade av att vara med och testa rullhanteringssystemet under utvecklingsfasen!

Översikt över underhållsschemat i Produktionsportal.se

Översikt över felrapporteringen i Produktionsportal.se

Översikt över scanningsinterfacet för rullhanteringen i Produktionsportal.se