Kort historik

Vi startade vår verksamhet i Borlänge år 2007 i form av den enskilda firman Flow IT, i samband med att vi utvecklade underhållssystemet Produktionsportal.se. Personen bakom företaget och Produktionsportal.se, Stefan Johansson (som fortfarande är ansvarig utvecklare), arbetade vid den tiden på ett tryckeri i Borlänge. Insikten att underhållsarbetet kunde kartläggas på ett bättre sätt ledde efter ett tags funderade till att ett underhållssystem sakta men säkert började växa fram, resultatet av detta blev Produktionsportal.se.

Nedan presenterar vi en enkel tidslinje som markerar de hittills viktigaste händelserna.

Tidslinje


 1. Produktionsportal.se föds    

  Den första versionen av underhållssystemet Produktionsportal.se (Portalen) ser dagens ljus och körs igång på ett tryckeri i Borlänge.

 2.     Nya moduler tillkommer

  Intresset för Portalen växer och systemet sprids till andra tryckerier. Moduler för bland annat lagerhantering och felrapportering utvecklas.

 3. Vsys Sweden AB bildas    

  Aktiebolaget Vsys Sweden AB bildas för att ersätta den enskilda firman Flow IT, all systemutveckling flyttas till Vsys (som är en förkortning för verksamhetssystem).

 4.     Första större uppdateringen

  Portalen genomgår sin första större uppdatering och får ett nytt utseende.

 5. Rullhantering utvecklas    

  I samråd med ett av de tryckerier som använder Portalen utvecklas ett tilläggssystem för hantering av pappersrullar, vilket möjliggör detaljerad sammanställning av information för alla steg från pappersbruk till färdig produkt.

 6.     Produktionsräknare utvecklas

  I samråd med samma tryckeri som ovan utvecklas ett produktionsräknarsystem för att i realtid övervaka drift och produktionsstatus vid tryckpressar och stackers. Parallellt genomgår Portalen sin andra större uppdatering.

 7. Produktionsöversikten föds    

  Rullhanteringen och räknarsystemet byggs ihop och bildar tillsammans nu grunden för vårt nya system för produktionsöversikt.